dissabte, 28 de gener de 2012

Els cent llenguatges de l'infant

Il·lustració de Francesca Quattraro 
Aquesta és la poesia que Loris Malaguzzi ens deixà per dir-nos que el sistema educatiu ha de deixar de fragmentar l'educació, ja que aquesta ha de ser contínua, global i significativa, basat en un aprenentatge constructiu que potenciï la creativitat i les habilitats que cada infant duu de manera innata. Per formar a persones lliures, autònomes i responsables no fa falta separar-lis el cap del cos. 
Ens diu, llavors, que esteim robant la infància a la infància? Cal conscienciació educativa... quina llàstima que avui per avui ens segueixin retallant els pressupostos i no poguem avançar en la qualitat educativa. 
Desitjo que els mestres i les mestres (i aqui vull incluore tots els docents de tots els tipus) no perdin la il·lusió, l'entusiame del bell camí d'educar i emprin la seva creativitat per oferir un món millor als infants de tot el món. Desitjo que no es desencantin, perquè la recompensa tindrà la seva petjada i serà molt gratificant.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...