divendres, 23 de març de 2012

El joc!

Tal i com afirmen els grans pedagogs, mestres, educadors... el joc estimula i enriqueix diverses capacitats cognitives, socials,... però a més, jugant jugant aprenem a adquirir estratègies per resoldre problemes de la vida real: adquirim rols, agilitat en el càlcul mental, aprenem regles i normes, estiblim vincles amb els amics, treballem cooperativament per aconseguir objectius, arribar a un conscens, aprenem a frustrar-nos...
Però també aprenem a que davant d'un problema hi pot haver múltiples solucions i diverses maneres d'arribar a aconseguir el mateix. Això implica CREATIVITAT, que és precisament el que la nostra societat actual necessita. A més jugar ens dóna plaer, ja que obtenim algun tipus de recompensa quan aconseguim la fita.
Així, doncs, donem prou importància al joc? A Mussol, l'escoleta on faig pràctiques, estan treballant per millorar els materials i els espais per tal d'oferir més possibilitats de JOC als fillets i filletes. Tot l'equip docent s'està formant a través d'un curs del CEP. A una de les trobades vam analitzar el següent vídeo de Què Qui COM? de TV3. Esper que el trobeu interessant. A més, el nostre projecte de millora del centre es basa en un catàleg del joc dissenyat entre totes. Crec que el treball en equip que fan a Mussol per aquesta millora ja fa que sigui una bona escola, perquè tenen inquietuds, perquè volen millorar la qualitat educativa, perquè volen donar el millor als infants i a les famílies.

No perdeu mai les ganes de jugar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...