dissabte, 5 de maig de 2012

Revisant el meu contracte d'aprenentatge!

Des que vaig fer el contracte de pràctiques crec que he anant millorant la majoria d'aspectes més complicats per jo, ja que a l'escola m'han acollit tots molt bé, tal i com us he explicat en entrades anteriors. 
Comentaré breuement els objectius que m'havia proposat:
Agafar seguretat per tal d’establir vincles afectius amb els infants: Després de dos mesos fent pràctiques a l'aula de fillets del cel, l'Estrella de la Mar, puc dir que he sabut establir vincles afectius amb tots ells. Ja es queden tranquils quan la seva tutora no hi és i jo he adquirit estratègies com el cant per tal que així sigui. També accepten perfectament que el dormi, cervi o els doni de menjar. El fet que la meva tutora de pràctiques m'hagi acollit tan bé i m'hagi donat llibertat d'actuar a l'aula m'ha fet sentir molt segura. També en aquells moments que he dubtat m'ha recolzat sense problema i m'ha animat a tirar endavant.
Trobar l’equilibri entre la dependència i l’autonomia de l’infant: aquest és un fet que encara me costa, tot i que he de dir que he après a deixar-los fer més a través de les pautes de na Magda. Encara em costa no intervenir quan hi ha algun petit conflicte, ja que em fa por que es puguin fer mal.
Trobar l’equilibri entre la dependència i l’autonomia de l’infant
Respectar a totes les famílies i no etiquetar-les: crec que aquest és un objectiu que he aconseguit, ja que comprenguent cada  família he pogut entendre millor les dificultats dels petits, els seus avanços, els seus interessos... Cada vegada tenc més clar que la comunicació és essencial en aquest procés, ja que si no aconseguim establir una bona comunicació ens costarà poder ajudar al petit en els seus reptes, a superar les seves dificultats, etc.
Procurar comunicar més les meves pors i dubtes amb els tutors de pràctiques: tot i que les pors han anat desaparaguent així com he anat guanyant confiança, he manifestat constantment les meves pors als meus tutors de pràctiques, ja sigui verbalment o a través del diari, o amb un correu. I alhora m'he sentit recolzada per ells.
Agilitzar la feina: A l'escola tens tant poc temps per realitzar les feines de programació, avaluació o gestió que si no s'agilitzen i es fan de manera senzilla és força complicat poder-les fer amb el temps que allà hi passes. Són moltes les coses a tenir en compte, a millorar, a fer... Crec que és un objectiu que encara me falla, ja que reconec que som lenta per fer les coses, ja que m'agraden molt ben fetes.

L'escola és molt més que ajuntar la teoria i la pràctica: hi ha tantes coses que fer, tantes reunions, cursos formatius, experiències, dificultats, fortaleses, alegries, escenaris, jocs, escolta... i tot tant enriquidor que els objectius del meu contracte d'aprenentatge haurien d'anar molt més enllà del que inicialment me vaig plantejar ara que ja tenc un poc més d'experiència. Així que crec que quan sigui mestra, hauré de revisar constantment els meus contractes! Tot i així dir que cal començar poc a poc i amb bona lletra, des del principi i sense frisseres tal i com he fet.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...