dimarts, 16 d’octubre de 2012

A treasure hunt! Caceres de tresors...

Tothom alguna vegada s'ha disfressat de pirata i ha cercat un tresor amb La perla Negra... 
Però en aquest cas, no es tracta d'un tresor del capità Jack Sparrow, sinó que es tracta d'un tresor educatiu. 
Les caceres de tresors són una metodologia recent que empren docents per integrar les TICs al currículum, per tal que els infants treballin cooperativament i construeixin coneixement a través de links digitals. 
Aquesta metodologia senzilla consta d'una introducció, d'una sèrie de preguntes que s'han de respondre a través d'uns links que els mateixos docents donen a l'infant i que aquest ha d'extreure'n la informació per respondre a les preguntes. La majoria d'aquestes caceres [llegir-ne més...]
tenen una gran pregunta al final que fa que els alumnes hagin d'integrat tots els coneixements adquirits a través dels links i les respostes a les preguntes anteriors.  El que permeten les caceres és que el mestre les pot preparar fàcilment ell mateix en funció dels objectius curriculars que desitja treballar i les necessitats del grup-classe.

Em sembla una metodologia interessant, ja que posa en contacte als infants amb les noves tecnologies i fa que ells extreguin la informació necessària per respondre a les preguntes. Des del meu punt de vista, crec que és una metodologia ideal per treballar en petit grup i ajudar a cada infant en les dificultats que es pugui trobar. Fins hi tot és una bona manera per entrar en matèria. També me sembla una metodologia innovadora per tal d'integrar les TICs en el currículum.
Desconec absolutament si a la nostra estimada illa es dur a terme cap tipus de metodologia semblant i a quins nivells educatius, si hi formació en aquest sentit i si funciona a infantil. De totes maneres, podem trobar exemples per internet força interessant. El material no tracta tan sol de text, poden trobar la informació que necessiten a un vídeo, a una cançó, imatges etc, la qual cosa fa que sigui motivador i interessant per l'infant. Aquí us deix alguns links on podeu veure alguns exemples per a infantil: 

Jordi Adell diu que una cacera ben dissenyada, va més enllà de l'adquisició de petites unitats d'informació sobre un tema determinat. Podem aconseguir a través de les preguntes, aspecte fonamentals sobre la temàtica tractada. Els punts forts d'una cacera, segons l'autor, són: promouen l'adquisició de coneixements sobre un tema, els alumnes desenvolupen destreses per cercar informació a la web i milloren les seves habilitats de lectura i comprensió. Destacar que "buscar información es una destreza importante para los estudiantes. Internet constituye una excelente herramienta para aprender de modo independiente o para obtener materiales de todo tipo para realizar las tareas escolares. Pero es importante enseñar no sólo a buscar, sino también a evaluar la fiabilidad y exactitud de la información encontrada".
Per tant, crec que una de les finalitats que jeu sota les caceres és apredre a destriar la informació i ser-ne crític, tot fent-ne un bon ús i construir coneixement a través de la web i amb els companys.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...