divendres, 9 de novembre de 2012

El sistema educatiu finlandès

Aquest documental del pedagog americà Toni Wagner (http://www.tonywagner.com/) ens descobreix com funciona el sistema educatiu integralment (en totes les etapes educatives) en un país petit com Finlàndia i que a més resulta ser capdavanter mundial en educació. 
Podem veure també com funciona el sistema universitari, i com els alumnes de Magisteri (futurs docents) aprenen a educar. Llavors, és que resulta molt interessant per aquest pedagog americà com aprenen a mostrar els docents, quins eines, quins recursos, equip col·laboratiu, treball en grup, avaluació...ja que aquests fets poden canviar l'evolució i el desenvolupament d'un país. A Finlàndia,  per accedir a la carrera universitària de magisteri hi ha un procés sel·lectiu estricte, ja que només hi pot accedir un 10% dels que l'han demanada. És un ofici dels més ben considerats, revisats i avaluats.
El sistema finlandès està basat principalment en el respecte per l'infant a aprendre per ell mateix, a no deixar-ne cap enrera, respecten els ritmes de cada fillet, a descobrir diferents maneres d'aprendre, a confiar en les seves capacitats i a respectar qualsevol ofici al que es vulgui dedicar a través d'una educació integral, on l'educació creativa hi té un paper primordial.
Finlàndia creu fermament en què la família i l'educació és el principal motor de desenvolupament d'un país.
Us recoman que mireu aquest documental. Molt per aprendre i molt per millorar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...