divendres, 2 de novembre de 2012

Poden ajudar les Tic en la comunicació família -escola?

Il·lustració de Frato (1984)
Com tots sabem avui en dia les TIC són una arma poderosa, que evolucionen i canvien dia a dia i de manera veloç. Els darrers anys han aparagut tot tipus d'eines que han permès que la comunicació entre les persones, les administracions... sigui més fluida. Alguns exemples d'açò són els e-mails, els blogs, xarxes socials com el facebook, el whatsapp... És cert que amb elles també hem perdut privacitat, però açò depèn del criteri de cada persona i de l'ús que en vulgui fer. 
Aquestes mateixes eines ens poden servir per establir una bona comunicació amb les famílies, tot i que des del respecte i sense abusar-ne. De vegades passa que quan els pares van a cercar els fills la mestra està ocupada xerrant amb una altra família que no li has pogut comentar, demanar sobre algun tema que et preocupa... però també al revés. És per això que també s'estableixen altres canals de comunicació dins la mateixa aula que no són tecnològics com els taulers de notícies, les reunions individuals d'aula, les reunions col·lectives... El contacte directe és molt important en la
primera etapa d'educació infantil. Imagineu-vos uns pares primarencs que han de deixar el seu fillet del cel de 4 mesos a l'escoleta... evidentment no els podem enviar un e-mail o dir-los que es mirin el blog de l'aula.
Aquestes eines TIC, ens han de servir de canals complementaris per afavorir la comunicació. És cert que varia molt d'una etapa a l'altra i que els emprarem de manera diferent. També dependrà molt del conscens amb el claustre, si tenim un projecte de centre de les TIC, del grup del pares, dels nostres coneixements sobre les TIC, dels interessos dels infants, etc. Són molts els factors que poden fer que hi hagi una bona comunicació entre escola i família. Comunicació que hem de fomentar en benefici de l'infant.
No podem oblidar que les famílies són una part molt important de l'institució escolar, ja que en primer lloc són les persones més importants pels infants. En segon lloc, són generoses de deixar-nos els seus fills al nostre càrrec, sense aquest fet, no existiria l'escola. I en tercer lloc poden ajudar, ensenyar i aprendre molt a millorar els centres a través de les APIMAs, tallers, xerrades... 
Per fer totes aquestes coses i per tal d'organitzar-nos millor, tenim les TIC. Per enviar informacions vàries sobre festes, activitats, excursions, recordatoris; per enviar puntualment alguna foto; per concretar alguna reunió; per fer alguna pluja d'idees; per demanar ajuda per fer tallers i un llarg etc. El correu electrònic ens pot ajudar molt en aquest sentit. 
Els blogs ens poden servir tant a nivell didàctic, com a font de documentació del que està passant a l'aula. Una excursió, una anada al museu, una activitat plàstica, una cançó de nadal nova, per explicar per a què serveix la psicomotricitat, descriure les bones pràctiques d'aula o de centre... Li podríem trobar moltes utilitats al blog i a més podríem obtanir a través d'aquest un feedback de les famílies.
Molts de centres públics avui en dia també tenen pàgina web, on hi pengen documents com el PEC, caledaris escolars, enllaços els blogs d'aula, situació geogràfica, etc. És una bona finestra per presentar el centre, els mestres que hi ha, els especialistes... 
Recordem que molts pares a causa de la feina no poden anar a recollir a diari els seus infants. D'aquesta manera i a través dels diversos canals que ens ofereixen les TIC es poden apropar a l'escola i a conèixer el que el seu fill fa amb els seus companys, els seus processos d'aprenentatge, el seu desenvolupament, les seves vivències, etc.
Per tant, crec que de manera positiva les TIC afavoreixen la comunicació entre la família i l'escola.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...