dimarts, 20 de novembre de 2012

Què són els MOOCS?

No, no és que hagi escrit malament la paraula MOOCs. Aquesta vegada no es tracta d'un refredat mal escrit. Per cert, els mestres es passen el dia traient-los als infants! Sobretot a l'hivern! Tan de bo puguéssim fer alguna cosa productiva... 
Els MOOCs (en anglès Massive Online Open Courses) són Cursos Massius Online i Oberts. Aquestes cursos tenen caràcter formatiu i a distància, oberts, participatius, amb una metodologia basada en el coneixement gratuït, pel que arriben a un elevat nombre d'usuaris.
Un dels primers MOOC fou dissenyat per David Wiley al 2007, impulsat per la Universitat de l'Estat d'Utah (EEUU). Poc a poc aquest tipus de curs es va anar expandint arreu del món i que han impulsat universitats com Stanford. Tot i que avui per avui és impulsat per molts pedadogs com Stephen Downes (http://www.mooc.ca/courses.htm), Jeorge Siemens i altres.
Algunes de les seves característiques (tot i que ja he mencionat les més importants) segons David Álvárez (2012), http://e-aprendizaje.es/2012/11/12/algunas-cosas-que-he-aprendido-sobre-moocs/:
  • Gratuïtat de l'accés;
  • Nombre il·limitat de participants;
  • Absència de certificació pels participants lliures;
  • un disseny instruccional que cerca generar espais de conversació entre els participants, situant a l'educant i les connexions que aquest genera durant el curs, en el centre del procés d'aprenentatge (i no el contingut del curs en si), de manera que són els participants qui generen la major part del coneixement;
  • Un disseny tecnològic que facilitat la diseminació de l'activitat desenvolupada pels participants a través de l'ús de diferents plataformes i serveis de xarxes socials.
Com us podeu imaginar, la demanda de MOOCs creix dia a dia, ja que permet flexibilitat en horaris, és gratuït, arriba a molta gent que per motius x no reben formació etc... D'aquestes experiències, alguns expertsestan preocupats per la manca de certificació o avaluació dels cursos, per la "bretxa digital" que impliquen a nivell mundial, pel caràcter individual (mancança de treball col·laboratiu)... per contra, són cursos que motiven la creativitat, alta autonomia de l'educand, alts coneixements de les TIC, canvis metodològics en la pedagogia, són innovadors, trenquen barreres nacionals...
En definitiva, una eina més per a la formació per a tota la vida, una eina més per aquells que no es poden permetre estudiar ja que no es poden pagar estudis universitaris o superiors, una eina TIC més sobre la que cal reflexionar, innovar i millorar.
Aquest és un vídeo força clarificador sobre  MOOCs:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...