diumenge, 16 de desembre de 2012

INTEGRACIÓ CURRICULAR DELS MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS

Per tal de treballar el temari a classe de TICs no sempre feim servir les noves tecnologies. Aquesta vegada per treballar la Integració Curricular dels Mitjans i Recursos Tecnològics vam fàrem fer un rol playing que consitia en un Fòrum on es trobaven tres diferents col·lectius: un grup que representeva el col·lectiu de mestres, un altre grup que representava l'equip directiu d'un centre i un tercer grup que representava el govern de torn. El meu grup hem adoptat el govern de torn (i què dolentes hem estat ;)).
Cada grup ha exposat el seu punt de vista: aquelles coses que els han semblat importants per integrar les TIC a les aules: recursos, formació, instal·lacions... però també han argumentat aspectes a tenir en compte per dur a terme de manera eficaç aquesta integració. En canvi, per part del Govern hem imposat una sèrie de normatives i hem exigit canviar directrius pel que fa als documents del centre. 
Entre tots ens hem adonat que cap de les postures és fàcil, però que la més desafavorida des del meu punt de vista potser és el col·lectiu de mestres, ja que són poc escoltats per les administracions i han de dur a terme tot tipus de noves normatives que els imposen. Els equips directius, per altra banda, semblava que estessin enmig de les altres dues postures, ja que reben les demandes i exigències del col·lectiu de mestres i les imposicions de les administracions/govern. Com bé ha expressat n'Ana al seu blog "Per una banda el govern els apreta, imposa, redueix i suprimeix. Per altra banda els mestres reivindiquen i demanen". No és tant simple com integrar un sol projecte al centre.
Val a dir que les administracions no viuen el dia a dia a les escoles, desconeixen les necessitats reals, perquè a l'escola, a les aules, mai no hi ha un dia que sigui igual i per tant, integrar qualsevol nou projecte, és complicat, primer cal atendre a les diversitat de necessitats dels infants a fi que puguin ser autònoms i puguin resoldre petits problemes. Depenent de la magnitud de l'escola, els equips directius disposen de més temps per fer la burocràcia i programar la implementació dels diferents projectes i exigències de les administracions. Han de ser un equip ferm, amb lideratge, perquè són moltes les coses que han de fer en el dia a dia per a que tot rodi i funcioni al centre educatiu. Moltes vegades el shock entre les administracions educatives i els centres és bestial, ja que és fàcil dir el que s'ha de fer des de dalt. 
L'educació hauria de ser un dels puntals d'un país que ha de vetllar per l'equitat i la igualtat de les persones, una part de l'engrenatge de totes les estructures que participen en el sistema educatiu d'un infant i girar tots cap a la mateixa banda, per afavorir l'aprenentatge i el desenvolupament del fillet i els seus interessos segons les seves habilitats.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...