dissabte, 12 de gener de 2013

Una simple capsa de cartró

Esteim avessats a oferir als infants jocs excessivament estructurats, que permeten poca o gens interacció, la qual cosa fa que hi hagi poc aprenentatge i poc desenvolupament de capacitats cognitives. De fet, moltes vegades veim com els infants juguen més amb l'embalatge de la joguina que no pas la mateixa joguina. Veim com una simple capsa de cartró permet a l'infant un gran desenvolupament de la creativitat i de la imaginació, perquè amb aquella simple capsa, que té un color totalment neutre, li permet fer joc simbòlic, joc de rols, amagar-se i contenir-se, la pot rompre i fer bossins, pot crear altres objectes, pot posar-hi coses... en fi. Li permet CREAR, PRACTICAR, SOLUCIONAR, FER JOC sobre diversos aspectes que la joguina en sí no li pot oferir. 
Us deix un vídeo interessant i curtet sobre aquest tema. Com us podeu imaginar és obra d'adults, però dóna molt que pensar i és un gran exemple sobre la importància que té oferir bon joc a l'infant, sense pautar-lo, dónar-li normes preestablertes o pitjar un botó.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...