dijous, 3 de juliol de 2014

IRIE: Institut d'innovació i recerca educativaL'institut d'Innovació i Recerca Educativa de les Illes Balears és un institut adreçat a la recerca científica i la innovació pel que fa a l'educació i a la formació en el camp educatiu. És comú que també presti altres serveis de suport a centres educatius a més de realitzar cursos de postgrau, doctorats i formació de durada curta. Un dels principals objectius de l'Institut és la transferència del coneixement de la recerca per a contribuir a la millora educativa. Us enllaç la pàgina web per tal que la pogueu consultar i coneixer-ne més detalls: http://irie.uib.cat/index.php/ca/. A la seva pàgina també hi trobareu tot tipus de publicacions que han tingut molt de ressò a nivell internecional.
Doncs bé, recentment s'han constituït el grup recerca educativa a Menorca (GRIEM) que alhora forma part de l'IRIE. L'investigador principal és en Pere Alzina. En el GRIEM tenim diferents línies de recerca en: educació infantil, noves tecnologies, educació no formal, educació inclusiva i matemàtiques. En cada línia de feina us podeu imaginar que hi ha diferents interessos segons les persones que hi formen part i les idees que sorgeixen entre totes! Formar part d'aquest projecte m'aporta principalment coneixement, però m'enriqueixen molt els punts de vista i els interessos de les altres persones que hi ha, ja que moltes d'elles són referents per jo.
Us anim a cosultar la pàgina! Sabreu més coses quan arranquem de nou el setembre ;)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...